Artzoom

English / Česky

Společnost Artzoom digital media s.r.o. se zabývá využitím digitálních technologií za účelem ochrany, dokumentace a prezentace kulturních památek. Metoda 3D digitalizace má rostoucí vliv na zachování našeho kulturního dědictví a nový způsob výuky. Snažíme se vytvářet nový způsob digitální komunikace a usnadnit přístup ke vzdělání.

Ivan Theimer

Digitalizace Kašny na Kollárově náměstí v Olomouci. Kašna byla postavena v letech 1968 – 1969, před tehdejším generálním ředitelstvím Sigmy, která zakázku financovala. Ve spolupráci s architektem Tomášem Černouškem ji podle návrhu Ivana Theimera vytvořil sochař Josef Stárek. V letech 1996 – 1997 proběhla její rekonstrukce. V této době se uvažuje o jejím přemístění a sám sochař uvažuje o její nové instalaci. Digitální rekonstrukce ji prezentuje v podobě jakou ji známe od roku 1969.

Digital Re-sculpt

Náš návrh pro IK prize 2015 obsahuje digitální 3D skenování soch z kolekce Tate Britain a následné vytvoření fyzických replik ve zvětšeném měřítku za pomoci technologie 3D tisku. Tyto repliky slavných uměleckých děl pak budou umístěny ve veřejném prostoru. To nabízí nový způsob, jak se setkat s uměleckými díly. Mobilní aplikace poskytuje audio a textové informace, a vysvětluje divákovi vývoj sochařství ve dvacátém století, přímo v ulicích Londýna. Návrh obsahuje také venkovní haptickou expozici primárně určenou pro zrakově postižené.

Jan Štursa3D technologie jsou bezesporu fenoménem naší doby. Z původně průmyslových aplikací přechází i do dalších odvětví a postupně nabývají na významu i v rámci výtvarného umění, např. jako samotný nástroj tvorby na poli CGI, digitálního sculptingu a sochařství, ale také jako nástroj ochrany kulturního dědictví v rukou restaurátorů a muzejních a galerijních institucí. Od původního zachycení reality kresbou a malbou jsme se přes fotografii dostali až k technologické vyspělosti v podobě 3D skenování a 3D tisku. Dobrodružství 3D digitalizace začíná na počátku 21. století, aby do budoucna prohloubilo lidské vnímání historie o další rozměr.

Franta Uprka
Pro digitalizaci sbírky sochařské tvorby Franty Uprky (1868 – 1929) v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti byl využit profesionální 3D skener. To umožnilo nejen získat identickou virtuální kopii originálu pro účely archivace a uchování našeho kulturního dědictví, národopisné sochařské tvorby folklóru jižní Moravy, ale také budoucí zařazení historických děl do katalogů a databází a jejich sdílení. Odborná i laická veřejnost se bude moci seznámit s tvorbou světových umělců a studovat jejich díla efektivněji a v daleko větším rozsahu než kdy dříve.

Otto GutfreundSocha od českého sochaře Otto Gutfreunda (1889 – 1927) s názvem Milenci byla pro ukázku 3D digitalizace v umění za použití technologie 3D optického skenování vybrána proto, že letos uběhlo přesně 100 let od jejího vzniku. Pro její digitalizaci byl vybrán 3D skener Artec. 3D Skenery Artec pracují na optickém principu, kdy je na skenovaný objekt promítán přesně definovaný vzor a ten je snímán kamerou. Na základě optické triangulace je poté tvořen mrak bodů, který je následně převáděn na polygonovou sít. Díky algoritmům pro sledování polohy 3D skeneru vůči objektu na základě geometrie nebo textury probíhá skenování v reálném čase a s objektem se nemusí manipulovat, což je výhoda především u skenování těžkých objektů.

3D antikHistorie je nyní na dosah všem bez ohledu na místo a to díky moderním 3D technologiím, které umožňují přesné zachycení povrchu předmětu do virtuálního prostředí. V nedaleké budoucnosti budou takto digitalizovány veškeré světové umělecké sbírky i historicky cenné artefakty, jako jsou například starožitnosti a archeologické nálezy. Díky tomu, že se na tyto předměty nevztahuje autorské právo, je možné zpřístupnit je takto i laické veřejnosti. 3D Skenování starožitností nám umožnilo provést materiálovou studii optického skenování a zjistit možnosti 3D skeneru Artec při snímání různých typů povrchu. Naše databáze české keramické tvorby a starožitných předmětů bude průběžně doplňována.