Artzoom

English / Česky

Společnost Artzoom digital media s.r.o. se zabývá využitím digitálních technologií za účelem ochrany, dokumentace a prezentace kulturních památek. Metoda 3D digitalizace má rostoucí vliv na zachování našeho kulturního dědictví a nový způsob výuky. Snažíme se vytvářet nový způsob digitální komunikace a usnadnit přístup ke vzdělání.

Pro digitalizaci sbírky sochařské tvorby Franty Uprky (1868 – 1929) v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti byl využit profesionální 3D skener. To umožnilo nejen získat identickou virtuální kopii originálu pro účely archivace a uchování našeho kulturního dědictví, národopisné sochařské tvorby folklóru jižní Moravy, ale také budoucí zařazení historických děl do katalogů a databází a jejich sdílení. Odborná i laická veřejnost se bude moci seznámit s tvorbou světových umělců a studovat jejich díla efektivněji a v daleko větším rozsahu než kdy dříve. 3D skenování muzejních sbírek a historicky cenných objektů ve veřejném prostoru vytváří nový druh přístupu k studiu sochařských a architektonických děl a současně nový způsob prezentace, uchování a zlepšení památkové ochrany těchto historicky cenných objektů.

Artzoom 19/9/2013 Tagy: 3D skenování, analýza objektu, editace, vizualizace, 3D animace