Artzoom

English / Česky

Společnost Artzoom digital media s.r.o. se zabývá využitím digitálních technologií za účelem ochrany, dokumentace a prezentace kulturních památek. Metoda 3D digitalizace má rostoucí vliv na zachování našeho kulturního dědictví a nový způsob výuky. Snažíme se vytvářet nový způsob digitální komunikace a usnadnit přístup ke vzdělání.

3D technologie jsou bezesporu fenoménem naší doby. Z původně průmyslových aplikací přechází i do dalších odvětví a postupně nabývají na významu i v rámci výtvarného umění, např. jako samotný nástroj tvorby na poli CGI, digitálního sculptingu a sochařství, ale také jako nástroj ochrany kulturního dědictví v rukou restaurátorů a muzejních a galerijních institucí. Od původního zachycení reality kresbou a malbou jsme se přes fotografii dostali až k technologické vyspělosti v podobě 3D skenování a 3D tisku. Dobrodružství 3D digitalizace začíná na počátku 21. století, aby do budoucna prohloubilo lidské vnímání historie o další rozměr.

Digitální 3D kopie historicky cenných předmětů je možné po uložení dále zpracovávat, čímž vzniká jejich přidaná hodnota. Jedná se o virtuální databáze, ke kterým je možné přistupovat a studovat je nezávisle na místě. To umožňuje např. virtuální prohlídky, tvorbu ekonomicky dostupných realistických kopií za pomoci 3D tisku a jejich vystavování. Odpadají tak problémy s ochranou exponátů před vlivy prostředí či před nebezpečím poškození nebo odcizení, není tudíž nutné exponáty pojišťovat. Díla je možné vystavovat formou pasivních nebo interaktivních 3D animací a programů, což vytváří prostor pro nové formy prezentace, nové možnosti pro historiky umění a jejich odborný výklad nebo podrobnou expertízu díla pomocí virtuálního prostředí. Zároveň umožňuje interakci laické veřejnosti s virtuálním světem v muzeích a galeriích. Budoucnost digitálních databází a virtuálního prostředí jako nástroje umožňujícího přístup ke kulturnímu dědictví jde tak s vývojem moderních technologií vstříc výzvám, na které naše historie čekala. Socha s názvem Raněný od významného českého sochaře Jana Štursy (1889 – 1927). Autor jejím prostřednictvím reaguje na hrůzy 1. sv. války. Tento dvoumetrový sádrový originál z let 1920 – 1921 si můžete prohlédnout v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

Artzoom 22/2/2014 Tagy: 3D skenování, analýza objektu, editace, vizualizace, 3D animace, 3D prohlížeč