Artzoom

English / Česky

Společnost Artzoom digital media s.r.o. se zabývá využitím digitálních technologií za účelem ochrany, dokumentace a prezentace kulturních památek. Metoda 3D digitalizace má rostoucí vliv na zachování našeho kulturního dědictví a nový způsob výuky. Snažíme se vytvářet nový způsob digitální komunikace a usnadnit přístup ke vzdělání.

O nás:

Společnost Artzoom digital media s.r.o. tvoří tým specialistů zaměřených na zprostředkování služeb v oblasti 3D digitalizace. Zabýváme se originálním řešením prezentace uměleckých a architektonických děl a jejich archivací v podobě virtuálních dat. Cílem naší práce je ukázat, jakou roli mohou hrát nové technologie v preventivní ochraně památek a muzeálií. Zabezpečujeme tak ochranu našeho kulturního dědictví.

Nabízíme:

Zajišťujeme digitální dokumentaci památkových objektů a muzeálií. Nabízíme řešení paměťovým institucím, tak aby mohly poskytovat jejich obsah pro vzdělávání širší veřejnosti. Pomáháme s realizací kulturních informačních systémů do reálného světa. Naše silné stránky jsou naše schopnosti v procesu transformace reálného objektu do virtuální podoby a její následné digitální prezentace. Jsme specializovaní na softwarové technologie v oblasti vzdělávání. Vytváříme informační systémy, které usnadňují přístup ke kulturnímu dědictví.