Artzoom

English / Česky

Společnost Artzoom digital media s.r.o. se zabývá využitím digitálních technologií za účelem ochrany, dokumentace a prezentace kulturních památek. Metoda 3D digitalizace má rostoucí vliv na zachování našeho kulturního dědictví a nový způsob výuky. Snažíme se vytvářet nový způsob digitální komunikace a usnadnit přístup ke vzdělání.

Podmínky užívání

Vítejte na internetových stránkách Artzoom digital media s.r.o. Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s následujícími podmínkami, které spolu s pravidly pro ochranu osobních údajů upravují Váš vztah k Artzoom digital media s.r.o. v souvislosti s užíváním této internetové prezentace.

Termín „Artzoom digital media s.r.o.“ nebo „my“ označuje majitele této internetové prezentace, společnost Artzoom digital media s.r.o., IČO 03398391. Termín „Vy“ označuje návštěvníka či uživatele internetových stránek umístěných na doméně www.artzoom.cz.

Používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami:

  1. Obsah těchto stránek je určen k poskytování obecných informací o společnosti Artzoom digital media s.r.o. Může být změněn bez upozornění.
  2. Provozovatel stránek žádným způsobem neručí za přesnost informací poskytovaných prostřednictvím těchto stránek, použitých jakýmkoli uživatelem k libovolnému účelu.
  3. Vaše využití informací poskytnutých prostřednictvím těchto stránek k jakémukoli účelu je zcela na Vaše riziko. Je zodpovědností každého uživatele ujistit se, že jakékoli produkty, služby či informace dostupné prostřednictvím těchto stránek splňují jeho požadavky.
  4. Neautorizované použití těchto stránek může vést k požadování náhrady způsobené škody nebo být klasifikováno jako trestný čin podle charakteru zneužití.
  5. Tyto stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na další webové stránky. Tyto odkazy jsou zařazeny za účelem poskytnutí dalších informací. Umístění těchto odkazů neznamená, že tyto stránky třetích stran schvalujeme či podporujeme. Nemáme žádnou zodpovědnost za obsah odkazovaných stránek.
  6. Vaše používání těchto stránek a jakékoli možné spory s nám související se řídí právním řádem České republiky.